کف سابی انواع پله ها


کفسابی پله معمولا در ساختمان هایی که پله و پاگرد آنها از سنگ استفاده شده است انجام می شود.

سنگ ها هم به مرور زمان تمیزی و جلای اولیه خود را از دست می دهند. در بسیاری موارد در مرحله نصب نیز در اثر کارهای عمرانی سنگ دچار لکه و کثیفی می شود.

مراحل کفسابی پله و پاگرد

در ابتدا باید روی پله یک کفسابی انجام شود تا لایه نازک از سنگ برداشته شده و جرم و کثیفی روی سنگ از بین برود.

در اولین مرحله کفسابی پله و سنگ پاگردها با دستگاه مخصوص ساب زنی می شود که به از بین رفتن ناخنک سنگ و یا پستی و بلندی ها کمک می کند.

سپس ساب های صیغلی زده می شود بر روی سنگ ها آثاری مانند جوهر نمک و یا زبری ایجاد شده طی عملیات قبلی از بین برود.

چند نکته مهم در مورد شستشوی پله و پاگرد

راه پله به علت رفت و آمد زیاد بیشترین قابلیت کثیفی داراست.

به همین علت سنگ کف راه پله بسیار سریع درخشندگی روزهای ابتدایی خود فاصله میگیرند و به مرور زمان کدر و کثیف می شوند.

در این هنگام بعضی از افراد برای تمیز کردن سنگ و یا تمیز کردن کاشی و در واقع برای برگرداندن کاشی به روز های اول شروع به استفاده از جوهر نمک می کنند.

این کار یعنی استفاده از جوهر نمک برای تمیز کردن سنگ و یا کاشی شاید راه ارزان قیمتی باشد ولی به هیچ عنوان جوابگو نیست و هزینه بیشتری را به مالک ساختمان تحمیل می کند.

استفاده از جوهر نمک سنگ را ضعیف میکند و باعث کدر تر شدن سنگ می شود.